KomfortEl

KomfortEl VA

Typbeteckning: KomfortEl 41 VA KomfortEl 46 VA
Matningsspänning 230V 50Hz 230V 50Hz
Effektförbrukning 8 VA 8 VA
Kopplingsfrekvens 20 inkopplingar/timme 20 inkopplingar/timme
Utgångar Kontaktfunktion En slutande/kraftrelä Tre slutande/kraftrelä
Belastning 10A/kontakt (resistiv last) 10A/kontakt (resistiv last)
Spänning 230/400V 50Hz 230/400V 50Hz
Livslängd ca 7 helår eller 1 miljon tillslag ca 14 helår eller 2 miljoner tillslag
Ingångar Utegivare UG1000(Ni 1000 ohm) UG1000 (Ni 1000 ohm)
Aktiv givare 0-10 Volt 0-10 Volt
Rumsgivare Max 4 st TBCR80 Max 4 st TBCR80
Fjärrstyringång Slutning = normaltemperatur Slutning = normaltemperatur
Effektvakt 0-10V ger 0-100% effektbegränsning av kurvan 0-10V ger 0-100% effektbegränsning av kurvan
Inställningar Driftomkopplare Värmen avstängd/ VVB-timer/sänkt/ automatik/normal Värmen avstängd/ VVB-timer/sänkt/ automatisk/normal
Temperatursänkning 0-15°C 0-15°C
Option 1. Effektvakt 16-63 A Effektvakt 16-63 A
2. Minicall-mottagare för inbyggnad i reglercentralen Minicall-mottagare för inbyggnad i reglercentralen
3. Styrning av varmvattenberedare Styrning av varmvattenberedare
4. Elvärmegrupp 4-6
Övrigt Omkopplare Reservdrift vid fel på elektroniken Reservdrift vid fel på elektroniken
Hölje Plastlåda IP21 Plastlåda IP21
Mått 135*209*104 (B*H*D) mm 135*305*104 (B*H*D) mm
Vikt 1,2 kg 1,7 kg

KomfortEl F

Översikt

KomfortEl F är en serie flexibla elvärmeregulatorer för direktverkande elvärme i kontor, fler-bostadshus och fritidsanläggningar. Anläggningen består av minst två reglercentraler, en ute-givare samt minst en rumsgivare för varje central. Reglercentralerna förbinds med varandra via en partvinnad kommunikationsledning. Maximalt 30 reglercentraler kan anslutas på samma slinga. En utegivare ansluts till en av regulatorerna, som vidarebefordrar temperaturvärdet till samtliga regulatorer på slingan.

En IMSE Webmaster ansluten till ett nätverk och en PC-dator kan anslutas till slingan för fjärrstyrning och avläsning av reglercentralerna. Systemet kan med lämpliga ”modem” kommunicera via andra ledningar t.ex. telefonlinjer eller kabel-telvisionsnät.

KomfortEl F kan styra elvärmen i maximalt fyra zoner. Samtliga KomfortEl kan utrustas med inbyggt styrur. Reglercentralerna kan kompletteras med styrur i efterhand. Reglercentralen monteras vid husets gruppcentral och kopplas in mellan säkringsgrupperna och el-radiatorerna. Reglercentralen portionerar ut energin till radiatorerna genom kraftrelän. Utegivarens uppgift är att minimera tillgänglig värmeenergi vid rådande utetemperatur. den förhindrar också att radiatorerna blir brännheta vid vädring eller vid återgång från sänkt temperatur, samt motverkar kallras och imbildning. Rumsgivarna som snabbt känner av temperaturförändringar i rummet, t ex solinstrålning, öppen spis, partaj, tv, m.m., reglerar energitillförseln till radiatorerna, och sörjer för att en jämn temperatur hålles.

Kallrasskydd

När utetemperaturen är under 5°C finns alltid en viss grundvärme kvar på radiatorerna, oavsett om temperaturen i rummet är tillräckligt hög.

Optimering

När funktionen temperatursänkning använts mer än 1 timme, ges vid återgång ett energitillskott, för att snabbare återgå till normal rumstemperatur. Tillskottets storlek är beroende på skillnaden mellan sänkt temperatur och normaltemperatur.

Varmvattenberedarstyrning

KomfortEl kan styra varmvattenberedaren. Styrning sker via kommunikationsledningen.

Fjärrstyrning

KomfortEl F kan fjärrstyras och avläsas via kommunikationsslingan.
Följande kan ställas:
– Sänkning av temperaturen.
– Slå till eller från varmvattenberedaren.Följande kan avläsas:
– Avvikelse från inställd rumstemperatur.
– Om centralen arbetar med ”Normal” eller ”Sänkt” temperatur.
– Temperatur vid en speciell givare. T.ex. Utetemperatur , rumstemperatur, frysrisk etc. Status på varmvattenberedaren och en digital ingång. T.ex. larm. En enklare form av fjärrstyrning t.ex. höjning och sänkning av temperaturen med ett centralt styrur är också möjligt. Det kräver dock att ett ledningspar i kabeln mellan reglercentralerna reserveras för detta.